Notowania

PLATIGE: strona spółki
2.12.2019, 17:58

PLI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 26 listopada 2019 roku po wznowieniu obrad

Zarząd Platige Image S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 26 listopada 2019 roku po wznowieniu obrad.

Załączniki

Inne komunikaty