Notowania

ATREM: strona spółki
2.12.2019, 18:56

ATR Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02 grudnia 2019 r., Zarząd Spółki otrzymał informację o rezygnacji z dniem dzisiejszym, tj. 02 grudnia 2019 r., z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki złożonej przez Pana Marka Korytowskiego. Pan Marek Korytowski nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji.

Inne komunikaty