Notowania

EFEKT: strona spółki
2.12.2019, 20:36

EFK Żądanie akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZ

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza- Spółki – INWEST sp. z o. o. w Krakowie żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 23 grudnia 2019 roku.
Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad punku: „Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania Sprawozdań Finansowych Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Rachunkowości” W załączeniu podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały przekazany przez akcjonariusza.

Załączniki

Inne komunikaty