Notowania

IALBGR: strona spółki
2.12.2019, 21:07

IAG Zawarcie układu z wierzycielami Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019 oraz 31/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „Dłużnik”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zawarcie układu, którego treść Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty