Notowania

ARAMUS: strona spółki
3.12.2019, 10:09

ARA Wykreślenie akcji Spółki ARAMUS S.A. z listy uczestników indeksu NCIndex

Zarząd Spółki ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 3 grudnia 2019 roku powziął informację z Komunikatu GPW Benchmark S.A. z dnia 2 grudnia 2019 roku, że po sesji 2 grudnia 2019 roku, zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex, polegająca na wykreśleniu akcji Spółki ARAMUS S.A. (ISIN PLPNCNR00010). Powyższe wynika to z regulaminu, zgodnie z którym, w indeksie nie mogą uczestniczyć Spółki których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Inne komunikaty