Notowania

FDGAMES: strona spółki
3.12.2019, 10:17

FDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 02.12.2019 roku

Zarząd No Gravity Games S.A. („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 02.12.2019 roku:
1/ Aleksander Sierżęga - liczba akcji oraz głosów z akcji: 16250000 - udział w głosach na NWZ: 100% - udział w ogólnej liczbie głosów: 11,73%

Inne komunikaty