Notowania

EDI Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze

Zarząd ED invest S.A. („Spółka”) informuje, że 3 grudnia 2019 roku, Spółka otrzymała zawiadomienia o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze w Spółce. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty