Notowania

BRASTER: strona spółki
3.12.2019, 12:38

BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2019 r. otrzymał od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 2 grudnia 2019 r.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty