Notowania

BRASTER: strona spółki
4.12.2019, 15:03

BRA Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 4 grudnia.2019 r. otrzymał od European High Growth Opportunities Securitization Fund zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki powyżej progu 5% w wyniku objęcia akcji Spółki w dniu 02.12.2019 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Załączniki

Inne komunikaty