Notowania

BSCDRUK: strona spółki
5.12.2019, 22:25

BSC Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie pozostałej części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny

W nawiązaniu między innymi do raportów bieżących nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz 10/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. i 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. oraz 27/2017 z dnia 02 listopada 2017 r., w których BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informowała o inwestycji Emitenta polegającej na budowie zakładu produkcyjnego, oraz raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., w którym Emitent informował o otrzymaniu decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania, udzielającej pozwolenia na użytkowanie dla pozostałej części wspomnianej inwestycji w zakresie obejmującym budynek C, plac manewrowy oraz miejsca postojowe wzdłuż budynku A. Tym samym cała realizowana inwestycja posiada już pozwolenia na użytkowanie. Wspomniana decyzja nie ma charakteru decyzji ostatecznej i przysługuje od niej stronom odwołanie do wielkopolskiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Inne komunikaty