Notowania

PSW Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Pana Pawła Gurgula rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa PGS SOFTWARE S.A. z dniem 29 lutego 2020 r. Powodem rezygnacji są sprawy osobiste.

Inne komunikaty