Notowania

BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, o otrzymaniu od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomień o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 3 grudnia 2019 r. oraz w dniu 5 grudnia 2019 r.
Treść ww. zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty