Notowania

ATREM: strona spółki
9.12.2019, 13:55

ATR Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 grudnia 2019 r., Zarząd Spółki otrzymał informację o podjęciu uchwały Rady Nadzorczej Spółki datowanej na 04 grudnia 2019 r., w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu Spółki Pana Przemysława Szmyta z dniem podjęcia uchwały, tj. 04.12.2019 r., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Szmyt: 1) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem ATREM S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organów spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Życiorys Pana Przemysława Szmyta dostępny jest na stronie internetowej spółki www.atrem.pl

Inne komunikaty