Trwa ładowanie...

Notowania

BPN Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy ze spółki zależnej na rzecz Emitenta

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI 18/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
W raporcie omyłkowo podano datę wypłaty dywidendy przez Eco Service Sp. z o.o. do dnia 30.06.20121 r. Prawidłową datą jest 30.06.2021 r. Pełna, skorygowana treść raportu bieżącego ESPI 18/2019: Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eco Service Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta (Przedsiębiorstwo), w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 1.000.000 zł dywidendy z kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta. Dywidenda zostanie wypłacona do dnia 30.06.2021 r. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informacją za istotną z uwagi za potencjalny znaczący wpływ wypłaty dywidendy na przyszłe wyniki Emitenta.

Inne komunikaty