Notowania

VIVID: strona spółki
11.12.2019, 9:18

VVD Zawarcie umowy w zakresie portingu i dystrybucji gier Real Boxing 2, Mayhem Combat i Godfire: Rise of Prometheus na platformie Nintendo Switch.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2019 roku umowy z QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej jako: „QubicGames”) w zakresie portingu i dystrybucji na platformie Nintendo Switch będących własnością Spółki gier Real Boxing 2 i Mayhem Combat oraz będącej własnością Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. gry Godfire: Rise of Prometheus (dalej jako: „Umowa”).
Rozpoczęcie dystrybucji ww. gier na platformie Nintendo Switch zaplanowano na 2020 rok. O dokładnych terminach premier Emitent będzie informować w raportach okresowych i informacjach prasowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-06
VVD Zawarcie umowy wydawniczej
1,58
-0,25
2020-01-20
VVD Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
1,60
+11,25
2020-01-15
VVD Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za rok 2019
1,70
0,00
2020-01-13
VVD Zawarcie umowy wydawniczej
1,36
+9,41
2020-01-10
VVD Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji
1,36
+1,47
2019-12-11
VVD Zawarcie umowy w zakresie portingu i dystrybucji gier Real Boxing 2, Mayhem Combat i Godfire: Rise of Prometheus na platformie Nintendo Switch.
1,14
0,00
2019-11-26
VVD Zawarcie umowy wydawniczej.
1,09
+0,92
2019-11-15
VVD Informacje dotyczące Zgromadzenia Obligatariuszy.
1,15
-1,04
2019-11-14
VVD Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Spółki.
1,12
+4,46
2019-11-06
VVD Przegląd opcji strategicznych związanych z finansowaniem Spółki Vivid Games S.A.
1,24
0,00