Trwa ładowanie...

Notowania

BEDZIN: strona spółki
12.12.2019, 9:46

BDZ Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 grudnia 2019 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - spółki Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie („Spółka Zależna”) zawiadomienie, że w dniu 6 grudnia 2019 r. odbyła się w ramach Rynku Mocy aukcja główna na rok dostaw 2024 ( „Aukcja”).
Opublikowane zostały wstępne wyniki aukcji. Aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok. Spółka Zależna brała udział w ww. aukcji oferując tzw. obowiązek mocowy w aukcji głównej na rok dostaw 2024. Według szacunków Spółki Zależnej przychody z rynku mocy mogą wynieść w 2024r. 14,29 mln zł. Ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-21
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.
10,20
-5,88
2020-05-04
BDZ Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
9,75
+1,54
2020-04-20
BDZ Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
9,45
+0,53
2020-03-26
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 25 maja 2020 r.
10,50
-0,48
2020-03-25
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.
10,50
0,00
2020-03-18
BDZ Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Emitenta
10,60
-5,19
2020-03-17
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.
11,15
-4,48
2020-02-14
BDZ Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej – Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.
12,40
-2,02
2020-02-10
BDZ Powołanie Członka Zarządu
12,90
0,00
2020-02-05
BDZ Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.
12,40
0,00