Notowania

BITEVIL: strona spółki
16.12.2019, 18:13

BIT Raport miesięczny za listopad 2019 BIT EVIL S.A.

Zarząd spółki BITEVIL S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przekazuje informację o wynikach finansowych Spółki osiągniętych w listopadzie 2019 roku.
Podstawowe informacje przekazane w raporcie miesięcznym: - przychody ze sprzedaży za listopad 2019 wyniosły 144 487 PLN - przychody za okres styczeń́ – listopad wyniosły 1 115 337 PLN, w tym przychody krajowe 182 460 PLN oraz przychody z działalności zagranicznej 932 877 PLN, - godziny programistyczne w listopadzie 2019 r. wyniosły 927h, - wszystkie godziny przepracowane w listopadzie 2019 r. do o fakturowania wynosiły 493h.

Załączniki

Inne komunikaty