Notowania

BITEVIL: strona spółki
18.12.2019, 18:36

BIT Otrzymanie zawiadomienia o transakcji od osób zobowiązanych

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent"), wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, podaje do publicznej wiadomości, iż 18 grudnia 2019 r. otrzymał zawiadomienia od:
- Pana Sebastiana Golińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu 25.000 akcji Spółki, - Pana Kamila Stanka, Członka Zarządu Emitenta, o nabyciu 25.000 akcji Spółki. Treść powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty