Notowania

MLPGROUP: strona spółki
18.12.2019, 19:04

MLG Korekta raportu bieżącego nr 11/2019 dotyczącego ustanowienia Programu Emisji Obligacji i zawarcia umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 11/2019 opublikowanego w dniu 18 grudnia 2019 roku omyłkowo została podana następująca treść:
„Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 1/12/2019 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”), na podstawie której, w dniu 18 grudnia 2019 roku, Spółka zawarła umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji (…)”, podczas gdy powinno być: „Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 3/12/2019 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”), na podstawie której, w dniu 18 grudnia 2019 roku, Spółka zawarła umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji (…)”. Pozostała treść raportu bieżącego numer 11/2019 pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: art. 17. ust.1 MAR informacje poufne

Inne komunikaty