Notowania

PROCAD: strona spółki
18.12.2019, 21:05

PRD Informacja dotycząca decyzji włączenia zespołu spółki zależnej w struktury Emitenta.

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję dotyczącą zmian organizacyjnych w Grupie PROCAD. Celem wprowadzanych zmian jest włączenie zespołu Spółki zależnej AutoR KSI Sp. z o.o. w struktury PROCAD SA. W wyniku tej operacji Emitent, będący 100% udziałowcem Spółki zależnej, przejmie wszystkie prowadzone przez nią kontrakty, a jej pracownicy otrzymają oferty zatrudnienia w PROCAD SA na warunkach analogicznych do dotychczasowych. Zarząd przewiduje przeprowadzenie tego procesu w ciągu I kwartału 2020. Całkowite wygaszenie działalności AutoR KSI Sp. z o.o. powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 roku.
Wyżej opisana operacja będzie skutkować w Spółce zależnej odpisem z tytułu utraty wartości aktywa znaku towarowego AutoR, którego obecna wartość wynosi 1 680 tys. zł, co wpłynie na wyniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok. Będzie to miało także wpływ na jednostkowy wynik PROCAD SA, ze względu na utratę wartości posiadanych udziałów w AutoR KSI Sp. z o.o., których wartość księgowa wynosi 1 348 tys. zł. Uzasadnienie: AutoR KSI Sp. z o.o. działa od lat na tym samym rynku co PROCAD SA oferując podobne produkty i usługi, coraz silniej identyfikując się z wizerunkiem PROCAD. Z uwagi na istotny rozwój segmentu usług Emitenta, które do tej pory były domeną Spółki zależnej sprawiają, że synergia wynikająca z połączenia zespołów powinna pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjałów obu zespołów. Wraz z zaprzestaniem działalności zespołu AutoR w formie oddzielnego podmiotu, zmniejszą się również związane z jego utrzymaniem koszty i obowiązki.

Inne komunikaty