Trwa ładowanie...

Notowania

ENEA: strona spółki
19.12.2019, 19:43

ENA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2019 roku

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2019 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczący uchwały nr 3. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty