Notowania

PANOVA: strona spółki
20.12.2019, 16:41

NVA Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze tj. Prezesa Zarządu Emitenta Pana Tomasza Janika zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Tomasza Janika w liczbie 4.090 akcji.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty