Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
20.12.2019, 16:47

ELB Uzupełnienie informacji nt. roszczenia wobec kontrahenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 146/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w którym informowano m.in. o roszczeniu ELEKTROBUDOWA S.A. [Spółka, Emitent] wobec Technik Polska Sp. z o.o. [Technik Polska], Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 roku Spółka złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan pozew o ustalenie skuteczności potrącenia przez Emitenta kary umownej z wierzytelnością pieniężną Technik Polska i zapłatę przez Technik Polska odrębnej kary umownej. Łączna wartość przedmiotu sporu objętych pozwem wynosi ok. 3,3 mln złotych, co stanowi kwotę roszczeń Emitenta zgłoszonych dotychczas wobec Technik Polska.
Emitent jednocześnie wskazuje, iż zgodnie z jego wiedzą do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Technik Polska nie podjął działań w zakresie przeprowadzenia postępowania sądowego w przedmiocie roszczenia spornego Technik Polska wobec Emitenta, o którym mowa w przywołanym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty