Notowania

PIW Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.12.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
1. Spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 20.12.2019r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta, 2.Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.12.2019r. w sprawie pośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta. Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty