Notowania

REMAK: strona spółki
23.12.2019, 10:36

RMK Otrzymanie noty obciążeniowej

Zarząd Spółki Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał notę obciążeniową od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. („Zamawiający”) z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 5.917,73 tys. PLN.
Spółka nie zgadza się z nałożoną karą i po przeprowadzeniu analizy prawnej podejmie stosowne działania. Niezależnie od powyższego Spółka planuje również wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

Inne komunikaty