Notowania

PANOVA: strona spółki
23.12.2019, 15:54

NVA Zawiadomienie o wcześniejszym całościowym wykupie niezabezpieczonych Obligacji serii A

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23.12.2019 r. podjął uchwałę nr 1/12/2019 o wcześniejszym, całkowitym wykupie niezabezpieczonych Obligacji serii A („Obligacje”) na żądanie Emitenta.
Emitent podjął decyzję o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu 200.000 Obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, serii A o łącznej wartości nominalnej w wysokości 20.000.000 zł na podstawie punktu 15. Warunków Emisji Obligacji serii A. Wcześniejszy wykupu Obligacji nastąpi w dniu 23 stycznia 2020 r. i zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. O emisji Obligacji serii A Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty