Notowania

SANWIL: strona spółki
23.12.2019, 16:31

SNW Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Sanwil Holding Spółka Akcyjna informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2019 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od Pani Hanny Kwaśniewskiej będącej osobą blisko związaną z Prokurentem Emitenta.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty