Notowania

RAFAMET: strona spółki
24.12.2019, 14:08

RAF Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Akcjonariusza – firmy Promack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Stanisława Dubois 16/16, 44-100 Gliwice) o nabyciu w dniu 20.12.2019 r. 18.440 akcji, których emitentem jest Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej uprawniających do oddania 18.440 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A. i stanowiących 0,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A.

Inne komunikaty