Notowania

DEKPOL: strona spółki
30.12.2019, 14:00

DEK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 30 grudnia 2019 r.

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 30 grudnia 2019 r. („NWZ”) jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ był Pan Mariusz Tuchlin, który posiadał 6 409 000 akcji Spółki, z których przysługiwało 6 409 000 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na NWZ i odpowiada 76,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty