Notowania

INF Powiadomienie o transakcji o której mowa w art.19 ust.1 MAR

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.12.2019 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść otrzymanych przez Spółkę zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty