Notowania

MSW Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Spółka zawarła Aneks nr 12 („Aneks”) do Umowy na linię gwarancyjną z dnia 14 grudnia 2015 r. ("Umowa") z Credit Agricole Bank Polska.
W ramach Aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany: • okres dostępności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia 28 lutego 2020 r., • maksymalny termin ważności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia: - 30 sierpnia 2020 r. dla gwarancji przetargowych, - 28 lutego 2025 r. dla gwarancji zwrotu zaliczki, - 28 lutego 2030 r. dla gwarancji dobrego wykonania i gwarancji usunięcia wad i usterek. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty