Notowania

DEKPOL: strona spółki
30.12.2019, 19:49

DEK Powołanie Członka Zarządu Spółki

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2020 roku Pani Katarzyny Szymczak-Dampc do Zarządu Spółki i powierzeniu jej funkcji Członka Zarządu.
Pani Katarzyna Szymczak- Dampc ukończyła Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie i marketing, a także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania nieruchomościami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe: 08.2019 – do chwili obecnej - Dyrektor ds. Strategii Finansowej Dekpol S.A. 02.2018 – 07.2019 - Dyrektor Działu Finansowego, Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego NDI S.A. 01.2018 – 01.2018 - Kierownik Działu Finansowego, Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego NDI S.A. 07.2011 – 12.2017 - Kierownik Działu Finansowego NDI S.A. 10.2015 – 07.2019 - Kierownik Działu Finansowego NDI sp. z o. o. 08.2010 – 06.2011 - p.o. Kierownika Działu Finansowego NDI S.A. 05.2009 – 08.2010 - Finance & Administration Manager, Board Member Al. Oboor for Dev. And Const. Emirates LLC., UAE 10.2007 – 05.2009 - Główny księgowy N.V. Besix S.A. Oddział Polska 09.2007 – 08.2010 - Samodzielna księgowa NDI S.A. 08.2006 – 08.2007 - Analityk NDI S.A. 05.2005 – 07.2005 - Analityk w Dziale Finansowy NDI S.A. Pani Katarzyna Szymczak - Dampc jest także Członkiem Zarządu grupy roboczej ICV (International Controller Verein) na Pomorzu. Pani Katarzyna Szymczak - Dampc nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Dekpol S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Dekpol S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Dekpol S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Inne komunikaty