Notowania

SUWARY: strona spółki
31.12.2019, 12:54

SUW Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zarząd Suwary SA informuje, że nastąpiło incydentalne naruszenie zasady II.Z.11 ładu korporacyjnego określonej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, poprzez brak opinii Rady Nadzorczej do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 grudnia 2019 r.
Niezastosowanie zasady miało charakter incydentalny. W przyszłości Spółka zobowiązuje się ściśle przestrzegać tej zasady. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inne komunikaty