Notowania

PAT Terminy raportów w 2020 roku.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie”), podaje informacje o terminach przekazywania raportów w 2020 roku:
Raport roczny: - raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019 – 20.03.2020r. - raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019 – 20.03.2020r. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020r. – 15.05.2020r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020r. – 13.11.2020r. Raport półroczny: - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020r. – 28.08.2020r. Jednocześnie, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty