Trwa ładowanie...

Notowania

BEDZIN: strona spółki
9.01.2020, 11:53

BDZ Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku:
1. Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne - za I kwartał 2020 roku: 29.05.2020 r. - za III kwartał 2020 roku: 27.11.2020 r. 2. Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku: 18.09.2020 r. 3. Skonsolidowany i jednostkowy raport za 2019 rok: 24.04.2020 r. Spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. informuje ponadto, że rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. i II kwartał 2020 r. (zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim). Podstawa prawna: § 80 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zmianami)

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-21
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.
10,20
-5,88
2020-05-04
BDZ Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
9,75
+1,54
2020-04-20
BDZ Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
9,45
+0,53
2020-03-26
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 25 maja 2020 r.
10,50
-0,48
2020-03-25
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.
10,50
0,00
2020-03-18
BDZ Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Emitenta
10,60
-5,19
2020-03-17
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.
11,15
-4,48
2020-02-14
BDZ Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej – Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.
12,40
-2,02
2020-02-10
BDZ Powołanie Członka Zarządu
12,90
0,00
2020-02-05
BDZ Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.
12,40
0,00