Notowania

XTPL: strona spółki
9.01.2020, 13:02

XTP Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało pana Herberta Wirth do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 10 stycznia 2020 roku.
Pan Herbert Wirth posiada wykształcenie wyższe (doktor habilitowany, prof. Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) i przez wiele lat sprawował funkcje menadżerskie (w tym w zarządach). Przebieg kariery zawodowej: - 1981-1990: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu (członek zespołu, samodzielny geolog i zastępca kierownika sekcji); - 1990-1992: Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu (nauczyciel matematyki i języka niemieckiego); - 1992-1993: G.E.O.S. GmbH Freiberg (prace związane z ochroną środowiska, wpływem geologii na środowisko); - 1993-1998: proGEO Sp. z o.o. (menadżer i konsultant); -1998-2002: Centrum Badawczo- Projektowe Miedzi „CUPRUM” Sp. z o.o. (menadżer - projekty geologiczne i górnicze w Polsce i na świecie); - 2002-2006: KGHM Polska Miedź S.A. (Dyrektor departamentu rozwoju nowych obszarów); - 2006-2008: KGHM CUPRUM sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu); - 2008-2009: KGHM Polska Miedź S.A. (Wiceprezes Zarządu); - 2009-2009: KGHM Polska Miedź S.A. (p.o. Prezesa Zarządu); - 2009-2016: KGHM Polska Miedź S.A. (Prezes Zarządu); - 2016-obecenie: prof. Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Pan Herbert Wirth nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Herbert Wirth nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty