Trwa ładowanie...

Notowania

TERMOREX: strona spółki
13.01.2020, 14:09

TRR Terminy przekazania w 2020 roku przez Termo-Rex SA raportów okresowych.

Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1.Raporty roczne: Raport roczny Termo-Rex SA za 2019 r. – 20 kwietnia 2020 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Termo-Rex za 2019 r. – 20 kwietnia 2020 r. 2.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za I kwartał 2020 roku – 20 maja 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za III kwartał 2020 roku – 20 listopada 2020 r. 3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Termo-Rex za I półrocze 2020 roku – 21 września 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty