Trwa ładowanie...

Notowania

TERMOREX: strona spółki
13.01.2020, 14:17

TRR Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CKTiS SA z siedzibą w Płocku.

Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) zawiadamia o zawarciu w dniu 13 stycznia 2020 roku przez Spółkę zależną CKTiS SA z siedzibą w Płocku z Polskim Koncernem Naftowym Orlen SA z siedzibą w Płocku, umowy obejmującej prace związane z wymianą kotłów 27H2/E1, 21H2/E1, 28H2/E1 na instalacji Claus VII, Claus I oraz Claus VIII w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen SA w Płocku. Zlecenie objęte umową realizowane będzie w okresie od marca 2020 roku do listopada 2020 roku, a łączna wartość umowy wynosi 14 804 600 zł plus VAT.
Okres gwarancji na prace zrealizowane w ramach zlecenia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych na rynku dla tego typu umów.

Inne komunikaty