Notowania

MEDICALG: strona spółki
14.01.2020, 10:24

MDG Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 2/2020. Przyczyną dokonania korekty jest fakt zidentyfikowania omyłki w zakresie wskazania wyników głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020 w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz nad Uchwałą nr 5/01/2020 w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie składu oraz kompetencji Zarządu, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 stycznia 2020 roku.
W załączniku do raportu nr 2/2020 „Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 stycznia 2020 roku” w Uchwale nr 4/01/2020 oraz Uchwale nr 5/01/2020 omyłkowo wskazano, że w głosowaniu tych uchwał oddano 133 516 głosów przeciw, a zgodnie z protokołami głosowań nad tymi uchwałami powinno być, że 133 516 głosów było wstrzymujących się. Niniejsza korekta nie ma wpływu na treść protokołów z NWZA i ma jedynie charakter poprawienia omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego. Wynik głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020 Sformułowanie przed korektą: W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30% Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978 Liczba głosów “za”: 1.644.462 Liczba głosów “przeciw”: 133.516 Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0 Sformułowanie po korekcie: W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30% Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978 Liczba głosów “za”: 1.644.462 Liczba głosów “przeciw”: 0 Liczba głosów “wstrzymujących się”: 133.516 Wynik głosowania nad Uchwałą nr 5/01/2020 Sformułowanie przed korektą: W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30% Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978 Liczba głosów “za”: 1.644.462 Liczba głosów “przeciw”: 133.516 Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0 Sformułowanie po korekcie: W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30% Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978 Liczba głosów “za”: 1.644.462 Liczba głosów “przeciw”: 0 Liczba głosów “wstrzymujących się”: 133.516 W załączeniu załącznik zawierający uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem korekty w zakresie wyników głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020 oraz Uchwałą 5/01/2020.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-21
MDG Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
23,60
-2,54
2020-01-21
MDG Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie
23,60
-2,54
2020-01-20
MDG Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
22,00
+5,91
2020-01-20
MDG Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie umowy o plasowanie.
22,00
0,00
2020-01-14
MDG Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.
24,50
-2,24
2020-01-13
MDG Zaangażowanie Santander Bank Polska S.A. i CC Group sp. z o.o. w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G
18,80
+30,32
2020-01-10
MDG Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
16,34
+15,06
2020-01-09
MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2019 r.
16,10
+1,61
2020-01-07
MDG Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku
17,00
0,00
2020-01-07
MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku
17,00
0,00