Notowania

BLOOBER: strona spółki
14.01.2020, 10:34

BLO Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Bloober Team S.A. ("Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta Jakuba Chruściela - sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Emitenta.
Zakres informacji zawartych w przedmiotowym powiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty