Notowania

FOR Zakończenie procesu certyfikacji gry Sparkle 4 Tales na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry Sparkle 4 Tales na Nintendo Switch. Premiera Sparkle 4 Tales na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez Spółkę w formie komunikatu.
W opinii Zarządu sprzedaż gry Sparkle 4 Tales na platformie Nintendo Switch będzie mieć wpływ na wynik Spółki w roku 2020 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty