Notowania

HYDROTOR: strona spółki
14.01.2020, 11:07

HDR Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2020 r. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą w poniższych terminach: - IV kwartał 2019 r. - 28 luty 2020 r. - I kwartał 2020 r. - 15 maj 2020 r. - III kwartał 2020 r. - 10 listopad 2020 r. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za: - I półrocze 2020 r. - 31 sierpień 2020 r. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za 2019 r. (SA-R) - 28 kwiecień 2020 r. - skonsolidowany raport roczny za 2019 r. (SA-RS) - 28 kwiecień 2020 r. Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne.

Inne komunikaty