Notowania

BAH Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

Nawiązując do Raportu bieżącego nr 06/2016 opublikowanego w dn. 4 lutego 2016 r. oraz do Raportu bieżącego nr 34/2019 opublikowanego w dn. 1 sierpnia 2019 r., a także Raportu bieżącego nr 01/2020 opublikowanego w dn. 13 stycznia 2020 r., Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje, że w okresie od października do grudnia 2019 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:
 Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 765 szt. (-9,8% r/r), w tym 530 samochody marki Land Rover i 235 samochodów marki Jaguar;  Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 443 szt. (+23% r/r), w tym 318 samochodów marki Land Rover i 125 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza Grupy; 436 szt. (-17% r/r), w tym 273 samochody marki Land Rover i 154 samochody marki Jaguar, oraz 9 samochodów używanych innych marek, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego.  Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 177 M PLN (-7% r/r); Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

Inne komunikaty