Notowania

BETACOM: strona spółki
14.01.2020, 13:19

BCM Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r.

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 1, ust.5 i ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020r.
RAPORTY KWARTALNE: - za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2020 r., tj. na dzień 31 grudnia 2019r. – 28 lutego 2020r. - za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2021r., tj. na dzień 30 czerwca 2020r. – 31 lipca 2020r. RAPORT PÓŁROCZNY: - za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2021r., tj. na dzień 30 września 2020r. – 30 listopada 2020r. RAPORT ROCZNY - za rok obrotowy kończący się 31 marca 2020r. – 19 czerwca 2020r.

Inne komunikaty