Notowania

PGSSOFT: strona spółki
14.01.2020, 15:17

PSW Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2019 roku - korekta

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w treści raportu bieżącego nr 1 /2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. z przyczyn technicznych została popełniona omyłka, tj. niepoprawnie sformułowano informację dotycząca wielkości przychodu w kwartale IV roku 2019 w stosunku do kwartału poprzedniego.
Opublikowana treść brzmiała: „W stosunku do III kwartału 2019 roku przychody Emitenta wzrosły o -7,6%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w Euro wyniósł -6,1%.” Poprawna treść powinna brzmieć: „W stosunku do III kwartału 2019 roku przychody Emitenta spadły o 7,6%. W tym samym okresie spadek przychodów liczony w Euro wyniósł 6,1%.” W załączeniu przekazujemy prawidłową treść raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-14
PSW Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2019 roku - korekta
11,32
-1,24
2020-01-13
PSW Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2019 roku
10,90
+3,30
2019-12-09
PSW powołanie osób zarządzających Emitenta
9,75
+0,51
2019-12-06
PSW Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
10,00
0,00
2019-11-19
PSW Q 3/2019: formularz raportu kwartalnego
9,91
0,00
2019-10-21
PSW Wstępne wyniki III kwartału 2019 roku
9,50
0,00
2019-10-11
PSW Informacja poufna
9,30
0,00
2019-10-10
PSW Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2019 roku
9,90
+0,81
2019-09-12
PSW Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
10,20
-2,35
2019-09-10
PSW P /: formularz raportu półrocznego
10,12
-1,38