Notowania

KSW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) i § 18 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki na dzień 10 lutego 2020r., na godz. 11:30 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu Spółki, położonym przy ul. 17 stycznia 45 B w Warszawie.
Porządek obrad NWZ obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Inne komunikaty