Notowania

VTG Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku powziął informację o rozstrzygnięciu przetargu na zakup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej, ogłoszonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jednostka zależna od Emitenta – VD Mieszkania XIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Nieruchomość zostanie nabyta za cenę 9,5 mln złotych brutto. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin zawarcia umowy może zostać przedłużony w sytuacji wydłużenia się procedury pozyskania dokumentów, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji mieszkaniowej.

Inne komunikaty