Notowania

CWA: strona spółki
14.01.2020, 16:10

CWA Strategia Grupy Kapitałowej CWA S.A. na lata 2020-2021

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Zarząd Emitenta w dniu
14 stycznia 2020 roku podjął uchwałę o przyjęciu strategii Grupy Kapitałowej CWA S.A. na lata 2020-2021. Szczegółowe założenia, cele i działania strategiczne Spółki w najbliższych latach zostały zamieszczone w formie dokumentu "Strategia Grupy Kapitałowej CWA S.A. na lata 2020-2021", stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty