Notowania

EMT Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2020 roku, Spółka otrzymała od Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie, złożone na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 ze zm.).
Otrzymane przez Emitenta zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty