Notowania

GETIN: strona spółki
14.01.2020, 18:09

GTN Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., informuje, że dzisiaj, tj. 14 stycznia 2020 r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość o wydaniu przez właściwy ukraiński organ antymonopolowy zgody na transakcję sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank Ukraina”) na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osoby fizycznej oraz na transakcję sprzedaży 100% udziału LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie, Ukraina („NFS”) na rzecz Napalor Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.
Uzyskanie zgód właściwego ukraińskiego organu antymonopolowego jest jednym z warunków do przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina oraz udziału NFS. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty